Kontakt oss

Kristin Vedum er Tredriver. Hun er kontaktperson for BYGG i TRE og økt trebruk i Buskerud, Telemark og Agder. Som Tredriver er Kristin Vedum en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk. Det finnes en Tredriver i alle fylker i Norge og her sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

Kanskje kan jeg som Tredriver hjelpe deg med hvordan du komme fra ide til realisering i ditt byggeprosjekt.

Bygg i Tre Buskerud

Initativtaker og primus motor er Kari-Anne Sand, ordfører i Kongsberg Kommune. Kari Anne er opptatt av å skape et marked for norsk tømmer, noe som i neste rekke kan gi grunnlag for ny industri. Bygg i Tre Buskerud har en egen styringsgruppe som i tillegg til Kari Anne Sand består av; Olav Skinnes, Buskerud Fylkeskommune, Tor Egil Buøen, Ordfører Flå kommune, Hallvard Benum, Kongsberg kommunale Eiendom, Jon Giæver Pedersen, Rådmann Flesberg kommune og Oddvar Garaas og Ordfører Flesberg Kommune

Bygg i Tre Telemark

Initativtaker og treentusiast er Ketil Kiland, rådmann i Fyresdal Kommune. Ketil er forstkandidat, skogeier og er opptatt at det offentlige må gå foran for at Norge skal redusere sine Co2 utslipp og nå 2 graders målet. Ketil har god kunnskap om tre som byggemateriale og helseeffektene tre gir for brukerene av offentlige bygg.

Tredriveren i Agder

Initiativtaker er Innovasjon Norge som har et nasjonalt mobiliseringsnettverk (tredrivere) for å mobilisere til økt bruk av tre i offentlige og private bygg. Prosjektet i Agder finansieres av Innovasjon Norge Agder, fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektet har en egen styringsgruppe som består av Roar Flatland, Innovasjon Norge Agder, Reidar Tveiten, fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder og Torleiv Momrak, Aust-Agder fylkeskommune.