Fra nyttår blir det innfør ekstra tilskudd ved investering i landbruksbygg i tre på inntil 20 prosent av ordinært innvilget tilskuddsbeløp. Den totale rammen for støtte til driftsbygninger blir da opp til 400 000 kr dersom fjøset, låven eller redskapshuset bygges med tre i bærende konstruksjoner.

Nesten alle driftsbygninger i landbruket bygges i dag i stål og betong. Hvert år bygges det anslagsvis 400.000 m2 landbruksbygg til en kostnad på over fem milliarder kroner. Bygging av landbrukets driftsbygninger i tre vil gi mange positive effekter. Det handler om å legge til rette for lokal og nasjonal verdiskapning, et langt bedre klimaregnskap og økt trivsel for både folk og dyr. Ikke er det dyrere enn å bygge i tradisjonelt stål og betong - dersom mann planlegger rett fra starten av.

På bakgrunn av den nye støtteordningen og et brennende ønske om gode bygg for dyr og mennesker inviterer vi nå til fagdag landbruk. Vi får høre fra gårdbrukere som har bygd fjøs, vi får besøke et helt nytt fjøs på 1800 m2 for ammeku og ungdyr og det kommer leverandører og rådgivere som vil gi oss siste nytt innen tre som konstruksjonsmateriale og bærekraftig byggeri.

Tid: 21. januar 0900 - 1530
Sted: Evje i Agder

Program kommer SNART! Hold av dagen!