Fagdag landbruksbygg i tre i Evje 21.januar

Hvert år bygges det rundt 400.000 m2 landbruksbygg til en kostnad på over fem milliarder kroner. For å legge til rette for lokal og nasjonal verdiskapning, et bedre klimaregnskap og økt trivsel for folk og dyr økes nå tilskuddsrammen for landbruksbygg i tre. Den nye ordningen er et resultat av årets jordbruksforhandlinger og trer i kraft 1. januar.

Foto: Terje Birkeland
Foto: Fjøset vi skal besøke på fagdagen. Foto: Terje Birkenes.

På bakgrunn av den nye støtteordningen og et brennende ønske om gode bygg for dyr og mennesker inviterer vi til fagdag landbruksbygg. Vi får høre fra gårdbrukere som har bygd fjøs, vi får besøke et helt nytt fjøs på 1800 m2 for ammeku og ungdyr og det kommer leverandører osom vil gi oss siste nytt innen tre som konstruksjonsmateriale og bærekraftig byggeri.

Tid: 21. januar 0845 - 1530
Sted: Furuly Flerbrukshus, Kinovegen 18, Evje
Pris: Gratis, men det er nødvendlig med påmelding.

For å redusere matsvinn har vi en "no -show" avgift - for de som ikke møter på 350,- kr. Avmelding innen 24 timer.

Spørsmål? Kontakt:
Kristin Vedum, Tredriver Silva Consult, tlf 93 25 94 72, kristin.vedum@silvaconsult.no eller
Reidar Tveiten, Fylkesmannen i Agder, tlf 48 44 33 88, fmavrtv@fylkesmannen.no