Desember 2018, foto Backe Stor-Oslo
Byggeplassen i desember 2018. Foto; Backe Stor Oslo

Byggingen av nye Flesberg skole med svømmehall, idrettshall og bibliotek er godt i gang med ferdigstillelse før skolestart til høsten. Skolen skal huse 450 elever i tillegg til lærere og administrasjon. Prosjektet er blitt omtalt som et foregangsprosjekt både regionalt og nasjonalt med hensyn til romfordeling, pedagogisk funksjonalitet, energiløsninger og bruk av tre. Flesberg Kommune vil nå dele sine erfaringer med andre byggherrer og inviterer til informasjon og byggeplassbefaring.

Tid; 9 april kl 10.00 - ca 14.00
Sted; Stevningsmogen, nye Flesberg Skole
Påmelding; GRATIS, men påmelding - se link for dette under.

Program;
- Velkommen. Historen om det politiske vedtaket og det unike samarbeidet med Kongsberg Eiendom v/Jon Gjæver Pedersen rådmann Flesberg
- BYGG i TRE, Hvem er vi v/Kristin Vedum
- Hvordan Kongsberg Kommunale Eiendom har kjørt prossesen, hvordan de har implementert sin egen prosjekthåndbok v/Brynjar Henriksen, Kongsberg Kommunale Eiendom, byggherre for Flesberg kommune
- Gjennomføringsmodell (samspill i forprosjekt og totalentreprise i hovedprosjekt), samt pedagogiske løsninger ved Kristin Borander, prosjektleder WSP
- Erfaringer om samspill som entrepriseform, bærekraftig byggeri. Pluss og minus fra entrepenøren sitt ståsted, v/Christian Molt Rise, teknisk sjef Backe Stor Oslo

Lunch

Befaring på byggeplassen

Alle må ta med egen hjelm, synlighetsvest og vernesko.

Befaringen er spesielt rettet mot deg som jobber i byggenæringen eller representerer en byggeier.

VELKOMMEN!!

Ved spørsmål ta kontakt med Kristin Vedum, kristin.vedum@silvaconsult.no, tlf 93259472