Samspill som gjennomføringsmodell benyttes i økende grad ved prosjektutvikling og gjennomføring. Dette er et av flere verktøy for prosjektgjennomføring, og de som gjennomfører prosjekter bør ha kjennskap til dette verktøyet.

Bildet over av Espen Paulsen, Backe, som er prosjektkoordinator ved nye Nye Flesberg Skole i Buskerud. Det har vært brukt kontrakt med forhandling i dette prosjektet, noe som er en enklere form for samspill. (Foto; Kristin Vedum, desember 2018)

Det finnes flere varianter av samspillmodeller, men fellestrekk er:
- Tidlig involvering av prosjektets aktører
- Fokus på verdioptimalisering
- Integrert organisasjon
- Integrerte prosesser, digitale systemer, Lean metodikk
- Felles økonomiske insentiver – gevinst og risikodeling
- Krav til høy etikk og samarbeidskultur


NÅR? Tirsdag 5.mars 2019, kl.09.00 – 17.00
HVOR? Buskerud Fylkeskommune (Fylkestingssalen), Haugesgt.89, Drammen

Morten Aagaard og Paul Torgersen vil veilede deltakerne gjennom hva samspill er og dele erfaringer. Begge har omfattende erfaring med prosjektgjennomføring og samspillsmodeller. De dekker temaet ut fra et 360 graders perspektiv.

Paul Torgersen er partner i Marstrand AS, og engasjert av Justisdepartementet som prosjektsjef for Politiets nasjonale beredskapssenter, som gjennomføres med samspill. Han har lang erfaring med tidlig fase prosjekter og sikring av god gjennomføring. Morten Aagaard er daglig leder i Marstrand AS. Han har lang erfaring med utvikling av samspillkontrakter, anskaffelser og gjennomføring, både som advokat og prosjektleder.

Kurset er for offentlige virksomheter i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder.

Program og påmelding finner du i lenkene under.