Nye Sydskogen Skole I Røyken kan bli Nordens første med Svanemerke

Rivingen av den gamle Sydskogen Skole er ferdig og grunnarbeidene for den nye er i full gang. Bermingrud er en lokal entrepenør som vant konkurransen om en totalentreprise.

På besøk hos Prosjektleder Alf Kaare Stokker i Røyken Eiendom får vi høre om arbeidet med skolen som kan huse 400 elever, som bygges i massivtre, får passivhusstandard og som blir den første skolen i Norden med Svanemerke. Et svanemerket skolebygg tilfredsstiller ambisiøse krav til både energibruk, byggeprosess, byggematerialer, ferdig bygg i bruk og til drift av bygningsmassen. Svanemerket stiller strengere krav enn myndighetene, og selv om det har vært mulig å svanemerke skoler siden 2016, er Røyken kommune og Sydskogen skole de første som tar sikte på å få det offisielle, nordiske miljømerket på skoleveggen. Sydskogen Skole er også det første byggeprosjektet i Buskerud som har en utslippsfri byggeplass. Her går alle maskiner på biodiesel eller strøm!

Den nye skolen ferdigsstilles rundt 1.februar 2019 og planen er at skolen tas i bruk etter vinterferien 2019. Neste år går de i gang nye Torvbråthen skole.

27. september inviterer de kommuner og fylkeskommuner til befaring der vi blant annet får se montasje av massivtreelementer.

Prosjektleder Alf Kaare Stokker på besøk på byggeplassen 4. juni
Røyken og Hurum avis skriver om Nordens første skole med Svanemerke.