BYGG i TRE har økt trebruk i offentlige og private bygg som mål. Vi skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon hos byggherrer slik at de lettere velger tre i sine byggeprosjekter.

Hos oss skal du få inspirasjon, kompetanseheving, faktakunnskap og nøytral produktinformasjon. Vi selger ingen produkter selv. Vi samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk, trekonstruksjoner og innovative anskaffelser. Vi jobber for bærekraftig byggeri og bruk av tre på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.

I Telemark og Buskerud er BYGG i TRE interkommunale nettverk som eies av Fyresdal og Kongsberg kommune. Alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i begge fylkene er medlemmer i nettverket. Prosjektet er finansiert gjennom Klimasatsmidler (Miljødirektoratet) og Fylkesmannen i Telemark.

I Agder er prosjektet initiert og finansiert av Innovasjon Norge, Vest-Agder Fylkeskomme og Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder. Prosjektet varer fram til mars 2020, og retter seg mot både private og offentlige aktører.